Teams

flamingo

Team Flamingo

Kapten Fabian

CH

Ankan

Hampus

Albért

unicorn

Team Enhörning

Kapten Arthur

Allan

Emil

Byström

Oskar